Ludzie pomagają ludziom

razem realizujemy ten piękny pomysł

 

Polsko – Amerykańska inicjatywa pozyskiwania

środków na pomoc uchodźcom z Ukrainy

koordynowana i zarządzana przez Kasę Krajową