Polsko – Amerykańska inicjatywa pomocy uchodźcom z Ukrainy, pierwotnie koordynowana i zarządzana przez Kasę Krajową we współpracy z Fundacją Stefczyka, jest kontynuowana obecnie przez podmiot docelowy – Fundację Unii Kredytowych Via Stella (nazwa strony int.). Cel inicjatywy pozostaje niezmienny, a Fundacja Via Stella jest podmiotem działającym we współpracy z Kasą Krajową.

Fundacja Via Stella (Via Stella, Fundacja) powstała z inicjatywy przedstawicieli polskich i amerykańskich unii kredytowych aby nieść pomoc osobom, które znalazły się w potrzebie w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń. Impulsem do założenia tej Fundacji była chęć pomocy ludziom, którzy znaleźli się w dramatycznej sytuacji w związku z wojną na Ukrainie. Rozmiar tej tragedii i ogrom potrzeb do zaspokojenia z jednej strony oraz chęć udzielenia szybkiej i efektywnej pomocy z drugiej strony sprawiły, że dwaj przyjaciele z amerykańskich Unii Kredytowych: Brian Branch i Bruce Foulke przyjechali prywatnie do Polski aby zobaczyć – jak tej pomocy dostarczyć.

Po wielu rozmowach, spotkaniach i wizytach w Sopocie, Lublinie i Warszawie zainicjowano działania, w wyniku których powołano przy Kasie Krajowej Fundację i rozpoczęto udzielanie pomocy. Cele i charakter udzielanej pomocy pozostaje bez zmian: Pierwszy to „tu i teraz” czyli zaspokajanie bieżących potrzeb uchodźców w Polsce oraz osób pozostających na terytorium Ukrainy (przykłady: środki pierwszej pomocy medycznej, żywność, śpiwory, latarki, ambulanse). Drugi jest długofalowy i służy zaspokajaniu potrzeb bytowych w sposób systematyczny i przy współpracy ze spółdzielczymi kasami oszczędnościowo – kredytowymi (przykłady: pomoc finansowa w opłaceniu wynajęcia mieszkania, pomoc w zakupie przyborów szkolnych, wsparcie profilaktyki zdrowotnej). Fundacja będzie aktywnie poszukiwać najlepszych sposobów  realizacji swoich celów.

Statut Fundacji do pobrania