na pomoc uchodźcom z Ukrainy koordynowana i zarządzana przez Kasę Krajową

NUMER RACHUNKU DO WPŁAT:
06 1090 1098 0000 0001 5061 0882

SWIFT:
IBAN: PL06 1090 1098 0000 0001 5061 0882
NAZWA BANKU:
SANTADER
NAZWA FUNDACJI:
FUNDACJA UNII KREDYTOWYCH
„VIA STELLA”
UL. WŁADYSŁAWA IV 22
81-743 SOPOT