AKTUALIZACJA – 4 stycznia 2023 r.

 

Wydarzenia z 24 lutego 2022 roku były szokiem dla wszystkich. Przemoc i brutalność rosyjskiej agresji sprawiły, że potrzeba pomocy stała się pilna. Równie wielka była jednak determinacja, zarówno ze strony Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej (KSKOK), jak i ze strony amerykańskich darczyńców, aby jak najszybciej udzielić tej pomocy za pośrednictwem już istniejących kanałów. Dlatego pierwsze działania zostały przeprowadzone za pośrednictwem Fundacji Stefczyka. Ostatecznie zaś powstała dedykowana Fundacja „Via Stella”.

1) Pierwsza fala pomocy obejmowała wiele drobnych przedmiotów, które zaspokoiły wiele wielkich potrzeb: artykuły medyczne (m.in. zestawy ratunkowe i apteczki), nosze, karimaty, latarki, lornetki, racje żywnościowe… Wszystko to i jeszcze więcej zostało kupione i dostarczone potrzebującym.

2) Karetki do ewakuacji chorych, rannych i bezbronnych z Ukrainy do polskich szpitali: Pięć karetek zostało zakupionych i przekazanych na Ukrainę do: Tarnopola, Charkowa, Mikołajowa, Dniepru, Lwowa. Wszystkie karetki zostały przygotowane i odpowiednio wyposażone przed wysłaniem na Ukrainę.

3) Wsparcie mieszkaniowe dla uchodźców w Polsce: Polskie SKOK-i zapewniają rodzinom miesięczne wsparcie finansowe na pokrycie kosztów wynajmu mieszkania i innych kosztów utrzymania.
Jednym z najważniejszych priorytetów dla rodzin uchodźców przybywających do Polski jest znalezienie stałego mieszkania, w którym mogą znaleźć stabilną pracę, umieścić swoje dzieci w szkole i pozostać blisko Ukrainy, gdzie ich mężowie, ojcowie i synowie nadal opierają się rosyjskiej inwazji.
Jedną z dodatkowych korzyści takiej pomocy jest posiadanie konta w SKOKu.

Obecnie tą formą pomocy objętych jest 13 rodzin, a kolejnych 5 wniosków jest rozpatrywanych

4) Polskie szkoły przyjmują ukraińskie dzieci do klas. Jednak większość z tych dzieci przybyła bez niczego, co przygotowałoby je do rejestracji. Fundacja Via Stella zakupiła sto dziewięćdziesiąt jeden zestawów szkolnych dla ukraińskich dzieci mieszkających w Polsce. Zestawy te składają się z: plecaka, zeszytów oraz piórnika z akcesoriami.
Towar został przekazany:
– troje dzieci na podstawie indywidualnych próśb opiekunów,
– piętnaścioro dzieci na wniosek osoby prywatnej przyjmującej grupę uchodźców,
– sześćdziesiąt jeden dzieci na podstawie wniosków ze szkół,
– dziewięćdziesiąt dwoje dzieci na podstawie wniosków samorządów i ośrodków pomocy społecznej,
– dwadzieścioro dzieci na wniosek Caritas, instytucji charytatywnej Kościoła katolickiego.

Pomoc trafiła do miejscowości: Lublin, Tarnów, Ścinawa, Czerwionka-Leszczyny, Zielonka, Bojanów, Suchedniów i Rzędkowice.
Zestawy szkolne były dostarczone dzieciom przez unie kredytowe:
– SKOK Stefczyka, SKOK Chmielewskiego, SKOK Centrum, SKOK Kwiatkowskiego, SKOK Unii Lubelskiej, SKOK Ziemi Rybnickiej, SKOK Śląsk.

5) Na wniosek dwóch ukraińskich SKOK-ów współpracujących z KSKOK zakupiono: 7 ciągników jednoosiowych z funkcją glebogryzarki, jedną sadzarkę do ziemniaków oraz wał kardana w celu zastąpienia sprzętu skradzionego lub zniszczonego przez rosyjskich najeźdźców. Zakup został opłacony, a sprzęt zostanie wkrótce przekazany członkom ukraińskich SKOK-ów.

6) Podczas gdy zapisy do szkoły mają kluczowe znaczenie dla młodych umysłów, dzieci potrzebują zapewnienia odpowiedniego wyżywienia, aby móc się skoncentrować i skorzystać z nowej możliwości uczenia się. Fundacja Via Stella zobowiązała się do sfinansowania zakupu drugich śniadań na okres jednego semestru dla 93 dzieci przebywających w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie.

7) Fundacja Via Stella rozpoczęła współpracę z pierwszą ukraińsko-polską spółdzielnią pracy „Kooperatywa Razem” w zakresie sfinansowania zakupu pięciu mobilnych punktów sprzedaży ukraińskich przekąsek (zwanych „pierożki lepioszki”), które są produkowane i sprzedawane przez tę spółdzielnię pracy. Działalność ta zapewni zatrudnienie uchodźczyniom, które przybyły do Polski w wyniku rosyjskiej agresji. Ukraińsko-Polska Spółdzielnia Pracy została członkiem SKOK Stefczyka i założyła tam konto, na które nasza Fundacja przelewa przyznane środki.

Więcej na temat Kooperatywy Razem znajdziecie: https://www.krs.org.pl/en/11-krs-sp-283/aktualnosci/1972-spoldzielnia-pracy-kooperatywa-razem-apel-o-wsparcie-dla-pierwszej-ukrainsko-polskiej-spoldzielni

8) Wojna dotyka dzieci w szczególny sposób. Dlatego chcemy zapewnić im nie tylko zaspokojenie najbardziej podstawowych potrzeb, ale także częściowo przywrócić beztroskę dzieciństwa. Dlatego postanowiliśmy umożliwić nastoletniej florecistce dalsze uprawianie sportu poprzez pokrycie kosztów licencji sportowej oraz pomoc w zakupie niezbędnego sprzętu.

9) Chcemy również, aby dzieci pozostające na Ukrainie mogły rozwijać swoje pasje. Dlatego sfinansowaliśmy transport dziecięcych aktorów z Ukraińskiego Teatru Muzycznego Pawła Tabakova. Teatr ten wystawił w Gdańsku spektakl pod tytułem Fabryka Świętego Mikołaja.

10) Infrastruktura energetyczna Ukrainy doznała znacznych szkód w wyniku barbarzyńskich ataków rosyjskich najeźdźców. Aby przynajmniej częściowo złagodzić skutki tych zniszczeń dla ukraińskiej ludności cywilnej, przekazaliśmy konsulatowi Ukrainy 21 mobilnych generatorów.

Programy w fazie rozwoju:
Fundacja Via Stella prowadzi prace nad programem bezpłatnych specjalistycznych punktów opieki medycznej dla uchodźczyń w Polsce. Pomoc ta zostanie uruchomiona w styczniu 2023 r.